top of page

Integritetspolicy

Syfte
Denna policy har vi upprättat för dig som kund för att du ska känna dig trygg med de personuppgifter du har anförtrott oss med.

Denna policy utgår från dataskyddsförordningen (GDPR) och uppger samt förtydligar hur man får jobba samt hantera personuppgifter för att garantera dina rättigheter och integritet. 

 

Du ska tydligt veta vem som har tillgång till dina personuppgifter, hur de används och hur de behandlas. 

 

Detta för att du ska veta förutsättningarna och dina rättigheter. 

 

Bakgrund

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad vi behöver för ändamålet och för att kunna fullfölja våra åtagande mot dig.

 

Vi strävar kontinuerligt efter att lagra minsta möjliga integritetskänsliga uppgifter om dig. 

 

Vi behöver lagra viss information om dig för att följa lagar och avtal samt för att utföra kund-marknadsundersökningar. 

 

Du har rätt att motsätta dig denna insamling av information och personuppgifter. 

 

När vi ber om dina personuppgifter för första gånger så kommer du få information om hur denna kommer användas och hur du kan motsätta dig denna insamling. 

 

Riktlinjer


Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi enligt lag har anledning att behandla. 

 

Vi behandlar inte personuppgifter mer än de vi behöver för att utföra förpliktelser enligt avtal, lag eller överenskommelser. 

 

Nedan är exempel på personuppgifter vi behandlar
 

 • Företag

 • Titel

 • Namn

 • Telefon, mail & adress till ditt arbete

 • Anteckningar för att fullfölja åtagande / avtal

 • Uppgifter du självmant eller frivilligt angivit och lämnat. 

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?


Innan vi behandlar dina personuppgifter behöver vi alltid ditt samtycke.

 

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

 

Detta gör att vi inte längre kommer hantera era personuppgifter samt inhämta nya uppgifter med förutsättning att detta inte krävs enl lag eller avtal. 

Viktigt att tänka på vid ett återkallat samtycke är att vi inte kommer kunna fullfölja de åtagande och skyldigheter vi har i förhållande till er. 

 

Vi får tillgång till era personuppgifter på följande sätt
 

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.

 • Uppgifter som finns i offentliga register

 • Uppgifter som du lämnar eller uppger vid besök hos oss.

 • Uppgifter som du lämnar när du anlitar en av våra medarbetare.

 • Uppgifter som du lämnar via våra tävlingar.

 • Uppgifter som du lämnar via våra event. 

 • Uppgifter som du lämnar via våra undersökningar

 • Uppgifter som du lämnar via vår hemsida. 

 • Uppgifter som du lämnar när du ber oss kontakta dig. 

 • Uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss. 

 • Uppgifter som du lämnar på annat sätt vid kontakt med oss. 

 

 

Behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har utarbetat rutiner och arbetsätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt. 

 

Våra rutiner har som utgångspunkt att endast de medarbetarna eller personer som finns inom företaget som behöver uppgifterna för att utföra sin arbetsuppgift ska ha tillgång till dem. 

 

Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem samt affärssystem som sätter din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring eller förändringar som kan innebära risk för din integritet. 

 

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 

 

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal enligt gällande regler samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

 

När du lägger en beställning hos oss så läggs ditt namn, din önskade adress och din e-postadress till i vårt faktureringssystem som tillhandahålls av FortNox. 


FortNox uppfyller alla krav som sätts av datainspektionen (GDPR). 

 

Om du avregistrerar dina uppgifter från vidare användning av vårt faktureringssystem så stryks dina uppgifter från detta system. 

 

Rensning av personuppgifter sker när någon kontaktperson slutar på kundföretaget. Alla kunder har rätt att om så önskas bli informerade om vilka personuppgifter Wannholm Media har registrerat om dem.

Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal. 

I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång var tredje år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

 

Ansvar


Wannholm Media är personuppgiftsansvarig, detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

 

Frågor?
Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att göra av dig till vår kontaktperson för personuppgiftsfrågor.

Christoffer Wannholm, cw@wannholmmedia.com , 0709555311

bottom of page